• آدرس : تهران – تقاطع خیابان ولیعصر و طالقانی – مجتمع نور تهران – طبقه همکف اول-دور هسته مرکزی – واحد 6070

  • پست الکترونیک :info@digitalkade.com

  • تماس : 88226517-021 / 88227951-021